Har man ingen tidigare erfarenhet av reklamprodukter kan det kännas besvärligt att komma igång med processen. För att slutresultatet skall bli så bra som möjligt krävs det att man har många infallsvinklar och dessa kan upplevas som svåra att pussla ihop till en helhet. Så till att börja med behöver man som företagare ha en positiv inställning och ha i åtanke att välplanerade reklamprodukter är en riktig guldgruva när det kommer till effektiv marknadsföring av sitt varumärke. Med sunt bondförnuft och passionen för sin verksamhet kommer man långt. Förenar man nytta med nöje får man såväl användbara profilprodukter som imponerade konsumenter.

Målet för reklamprodukter är alltid att de skall komma till användning hos mottagarna för att på så sätt sprida varumärket. Således är det viktigt att man tänker igenom målgruppens behov innan man gör en beställning. Skall man exempelvis delta i ett evenemang med fokus på hållbarhet kan man dela ut snygga tygkassar, medan vattenflaskor är ett naturligt val vid en mässa med träning som tema. Till skolor kan man skicka snygga reflex som gör att barnens säkerhet tryggas i vintermörkret och äger man en fysisk butik kan man ha gratis pennor vid kassan. Gratis är alltid gott, men genom att tänka igenom sammanhanget blir det extra lyckat.

Självfallet är det bäst att personligen rikta reklamprodukten till mottagaren och dennes behov, men detta är inte alltid praktiskt möjligt. Har man inte så stor uppfattning om själva mottagaren är det därför optimalt att ge mer allmänna produkter som alla har användning av, såsom paraplyn, kapsylöppnare eller isskrapor. Huvudsaken är att konsumenten får ett gott första intryck av verksamheten och att produkten håller en hög kvalitet så att den verkligen kan användas i vardagen. En högkvalitativ produkt används dessutom under en längre period och sprider i bästa fall varumärket under flera års tid.